Handterminal

Handterminal / handdator - I vilka versamheter kan en handterminal användas och till vilken nytta?

En handterminal/handdator är en handhållen mini-pc oftast med inbyggd streckkodsläsare. En handterminal används oftast i verksamheter för att ersätta pappersjobb. Handterminaler används i de flesta verksamheter men för olika tillämpningar. Nyttan med handterminaler ses oftast som minskad felmarginal, bättre spårbarhet, mindre pappersarbete, snabbare hantering mm. Trots fördelarna med att ersätta pappersarbete mot handterminaler har idag företag svårt att ta steget att börja utnyttja tekniken.

Exempel på verksamheter som passar för användning av handterminaler:

Lager

Exempel på funktioner

Butik

Exempel på funktioner

Fältservice

Exempel på funktioner

Transport

Exempel på funktioner
Det finns en hel del tillverkare av handdatorer på marknaden så som Datalogic, Motorola, Intermec och PSION.

Vill du synas här?
Kontakta info@handterminal.se

Se även:
Truckterminaler
Handdatorer
Handterminaler

Handterminal / handdator